archiwizujeMY

Pena ofertaarchdok.pl

  • Nasza oferta obejmuje usugi z zakresu przygotowania dokumentacji, transportu, przechowywania akt, ich porzdkowania, udostpniania oraz brakowania. Oferujemy usugi przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej kategorii B w tym akt osobowych pacowych oraz dokumentacji technicznej i elektronicznej wszelkich formatw.

  • Dziki spenieniu wszelkich wymogw technicznych jak rwnie zachowaniu szczeglnej starannoci w wiadczeniu swoich usug gwarantujemy nienaganny porzdek i jak najlepszy stan zachowania dokumentacji.

  • Gwarantujemy szybki dostp do dokumentw w formie kserokopii oraz scanw. Ponadto oferujemy moliwo utworzenia w peni bezpiecznej elektronicznej bazy dokumentw klienta, umoliwiajcej przeszukiwanie oraz wgld online do kadego dokumentu uprawnionym do tego osobom.

  • Transport dokumentw do naszych magazynw dobywa si pojazdami wyposaonymi w nadajniki gprs z niezbdnym personelem oraz ochron w celu zapewnienia najwyszego poziomu bezpieczestwa.

  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, ktrej okres przechowywania upyn odbywa si moe zarwno w siedzibie naszej firmy przy uyciu specjalistycznych niszczarek, jak rwnie u klienta.

  • Kady nasz klient informowany jest z odpowiednim wyprzedzeniem o zbliajcym si terminie brakowania dokumentacji w preferowanej przez niego formie.

  • Oferujemy take specjalistyczn pomoc w tworzeniu spisw dokumentacji aktowej przeznaczonej na makulatur lub zniszczenie ( Pu-A-33) jak rwnie pozostaej dokumentacji archiwalnej.

Zapraszamy do zapoznania si ze szczegami oferty archdok.pl
poczta

ctrl IT Sp. z o.o.
ul. Rzesztki 9, 40-705 Katowice
telefony: 510 092 344, 606 147 099

own

Tworzymy aplikacje pod indywidualne zamwienia klienta na dowolne urzdzenia i systemy informatyczne.

Testy systemw, testy bezpieczestwa, GUI testy graficznych interfejsw, testy wydajnoci, testy aplikacji mobilnych na platformach Android, OS i Windows, automatyzacja testw, testowanie produktw takich jak: sprzt RTV, komputery, gry komputerowe, telefony komrkowe, sprzt motoryzacyjny oraz fotograficzny, zarzdzanie defektami, sprawdzanie ergonomii i uzytecznoci aplikacji, wdroenia narzdzi, tworzenie scenariuszy testowych, projektowanie, audyt w oparciu o TMMI/TPI, doradztwo, testy eksperckie, testy interfejsw, Lessons Learned i inne.

odwiedzin: 12239  dzisiaj: 3  strona istnieje: 2274 dni   adowanie: 0.013 sek